• Profesor: Barquero Artes Concepción
  • Profesor: Carballeda Mireya
  • Profesor: García Carballo Carlos
  • Profesor: Pérez Rufi José Patricio