• Profesor: Barquero Artes Concepción
  • Profesor: Carballeda Camacho Mireya Rocío
  • Profesor: García Carballo Carlos
  • Profesor: Pérez Rufi José Patricio